fbpx

រូបភាព

កម្មវីប្រឡងអន្តរជាតិលើកទី២៤

(២០១៩​ប្រទេសកម្ពុជា)

កម្មវីប្រឡងអន្តរជាតិលើកទី២៣

(២០១៨ ម៉ាឡេស៊ី)

កម្មវីប្រឡងថ្នាក់ជាតិលើកទី៣

(កម្ពុជា ២០១៨ )

កម្មវិធីប្រឡងកម្រិតអន្តរជាតិ (IGE)

(ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩)

កម្មវិធីប្រឡងកម្រិតអន្តរជាតិ (IGE)

(ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩)